آمار جدید از تعداد خانه های لوکس مشمول مالیات

جهانگیر رحیمی مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی  درباره مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: در دو قسمت تا کنون از وزارت راه و شهرسازی اطلاعات…

Continue Readingآمار جدید از تعداد خانه های لوکس مشمول مالیات