تداوم اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

کی از این طرح‌ها که طی سال‌های اخیر بسیار از آن سخن گفته شده و جدی‌تر از دیگر طرح‌های ارائه شده است، همسان‌سازی حقوق‌ها بود که این امیدواری را ایجاد…

Continue Readingتداوم اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان