You are currently viewing آزمایش

آزمایش

فعالیت این مجموعه در سال 1380 با راه اندازی مرکز خدمات حضوری اینترنت آغاز گردید و در ادامه با افزایش دامنه فعالیت ، اقدام به دریافت نمایندگی فروش از شرکت های معتبر فروش اینترنت نمود. اما با توجه سهولت دسترسی به اینترنت در سالهای اخیر فضای مناسبی برای راه اندازی خدمات اینترنتی از جمله طراحی سایت ، خدمات مرتبط با فضای کسب و کار اینترنتی و توسعه برنامه های تحت وب و اندروید احساس شد. این شرکت هدف خود را ایجاد یک برند معتبر در ارائه خدمات فوق تعریف نموده و سعی دارد در ارائه ای این گونه سرویس ها و پیمایش نیازهای جدید فن آوری اطلاعات پیش قدم باشد.

Leave a Reply