You are currently viewing آمار جدید از تعداد خانه های لوکس مشمول مالیات

آمار جدید از تعداد خانه های لوکس مشمول مالیات

جهانگیر رحیمی مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی  درباره مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: در دو قسمت تا کنون از وزارت راه و شهرسازی اطلاعات خانه‌های خالی را دریافت کرده‌ایم در قسمت اول که در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰ بود اطلاعات ۱۲ هزار و ۱۰۲ واحد خالی از سکنه به سازمان مالیاتی ارسال شد که محاسبات مالیاتی آنها انجام شده و در درگاه خدمات سازمان مالیاتی قرار گرفته است؛ به مالکان این واحدها هم اعلام کرده‌ایم که نسبت به پرداخت مالیات این خانه‌ها اقدام کنند.

تا کنون ۵۷۰ هزار خانه خالی شناسایی شده است

وی افزود: در قسمت دوم اطلاعات دریافتی، نزدیک به ۵۶۸ هزار واحد خالی از سکنه معرفی شد که محاسبات مالیاتی این خانه‌ها هم انجام شده و در وبسایت سازمان امور مالیاتی بارگذاری شده است؛ مالکان این خانه‌های می‌توانند از وبسایت سازمان مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند.

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی یادآور شد: از ۱۲ هزار و ۱۰۲ رکوردی که در قسمت اول دریافت کردیم، بخش زیادی از آنها مشمول مالیات نشدند چون هم در بازه زیر ۱۲۰ روزه خالی از سکنه بودند و هم اینکه این پایه مالیاتی به شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر اختصاص دارد در حالی که اطلاعات ارسالی تعدادی از خانه‌های خالی به سازمان مالیاتی از سوی وزارت راه، مربوط به شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بود.

رحیمی تصریح کرد: اطلاعات از سامانه‌های وزارت راه به سامانه سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود؛ سپس این اطلاعات در نرم افزارهای سازمان امور مالیاتی بررسی شده و بازه زمانی ۱۲۰ روزه که در قانون آمده، مورد محاسبه قرار می‌گیرد و نسبت به محاسبه مالیات نیز همزمان اقدام صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اما در قسمت دوم اطلاعات، بخش زیادی از واحدهای معرفی شده به عنوان خانه خالی، بیش از ۱۲۰ روز خالی بودند و مشمول مالیات می‌شوند.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی درباره خانه‌های خالی اشخاص حقوقی با بیان اینکه نرخ مالیاتی این واحدها با واحدهای خالی از سکنه اشخاص حقیقی متفاوت بوده و با نرخ ۲۵ درصد محاسبه می‌شود ولی اشخاص حقیقی مشمول نرخ ۱۵ درصد می‌شوند.